Kan man bocka ett härdat fjäderstål?

Vi rekommenderar alltid att bocka i ohärdat tillstånd, då man minskar risken för sprickbildning. Det är också svårt att få till rätt vinkel då materialet återfjädrar. Kunder har dock berättat om lyckade projekt där de fått till bockning i härdat tillstånd med gott resultat, men det har då varit i tunnare plåt.