Vad är verktygskostnaden för extruderade profiler?

Verktygskostnaden för extruderade profiler i stål, rostfritt och titan är förhållandevis väldigt låg. Normalt börjar verktygskostnaden på € 3500 och uppåt. Denna verktygskostnad är en engångskostnad och verket står för alla kostnader för att hålla verktyget i bra skick.