Kompletny dostawca stali do zbiorników ciśnieniowych

29 sierpień 2016 |

Magazynujemy i dostarczamy stal na zbiorniki ciśnieniowe w postaci płyt, prętów i rur z szybką dostawą.

Wybór cech, które dostarczamy, jest następujący: