Höghållfasta konstruktionsstål

Höghållfasta konstruktionsstål omfattar konstruktionsstål som överstiger en sträckgräns på 355MPa. Typiska mekaniska värden på sträckgräns hos höghållfasta konstruktionsstål brukar ligga mellan 500 MPa -1300Mpa. Utöver sträckgräns brukar dessa stål ha ett krav på slagseghet som inte ska understiga 27J vi -40 °C. Fördelen med höghållfast stål är att man kan bygga en lättare konstruktion och ändå behålla den önskade hållfastheten jämfört med konventionella konstruktionsstål. När man designar i konstruktioner i höghållfast stål behöver men ta hänsyn till ett antal punkter.1. Elastisk utböjning2. Risk för brott, ökad risk vid användning av klenare dimensioner3. Placeringen av geometriska ojämnheter och svetsförband för att minskarisken för utmattningsbrott

Euronom Utförande Material Svensk standard W.Stoff PDF Offert

S960QL

~Weldox 960® 1.8933

S890QL

~Weldox 900® 1.8983

S690QL / S690QL1

, ~Weldox 700® 1.8928 / 1.8988

Den principiella skillnaden mellan höghållfasta och extra höghållfasta stål är skillnaden i mikrostrukturen.

Extra höghållfast konstruktionsstål som plåt

Efter valsning går plåten vidare till en kontinuerlig kontrollerad anlöpnings process där man med en hastig avkylning kan styra vilken fasomvandling som sker i plåten. De vanligaste materialen klassas in efter mikrostrukturen. Två faser, komplexa faser, multipla faser, TRIP, Martensit och presshärdat stål.

Välkommen att kontakta oss!

Extra höghållfasta stål – sparar vikt utan att minska hållfastheten

Stål med extra hög hållfasthet används i konstruktioner där man vill spara på vikt utan att minska hållfastheten. Ett exempel är säkerhetsdelar i bilar som förstärkningar till B-stolpar, sidokrockbalkar och stötfångare.Vi erbjuder stora och små kvantiteter med mycket god formbarhet som används vid tillverkning av exempelvis:

  • Kranarmar
  • Gruv- och anläggningsmaskiner
  • Brokonstruktioner
  • Jordbruksmaskiner