Kallvalsad bandplåt

Kallvalsad plåt är en valsad/varmvalsad produkt som har en slutprocess där plåten valsas i kallt tillstånd. Processen kräver valsning under högt tryck och ger en fin och slät yta med fina toleranser jämfört med varmvalsade produkter. En kallvalsad plåt kan även valsas tunnare än en varmvalsad plåt. Kallvalsad plåt kan förekomma i dimensioner från 0,3 – 12 mm.

Kallvalsad plåt är enkel att forma – perfekt för fordonsindustrin

Kallvalsad plåt används mycket inom fordonsindustrin. Plåten kan enkelt pressas i verktyg för att skapa önskade former och egenskaper. Den är även enkel att svetsa och skära i. Kallvalsad plåt är i dag en förutsättning för att kunna massproducera strukturer och komponenter för fordonsindustrin till konkurrenskraftiga priser.

Bandplåten matas genom olika valspar till önskad dimension

När man kallvalsar utgår man från en varmvalsad och betad plåt eller coil.

Bandplåten matas genom ett antal valspar där den reduceras steg för steg ner till önskad dimension. Emellan de olika valsprocesserna kan plåten behövas anlöpas för att kunna reduceras ytterligare. I slutsteget glödgas och kantklipps bandet/plåten för att ge önskade egenskaper.

Livallco erbjuder kallvalsad bandplåt i stålsorter som vanligtvis inte finns hos grossister

Livallco levererar kallvalsad plåt i stålsorter som vanligtvis inte lagerförs eller produceras hos svenska grossister och servicecenter. Vi erbjuder även kallvalsad plåt/band i tjockare dimensioner än vad som normalt erbjuds. Behöver du stål av hög kvalitet och med flexibla produktmått på både bredd och tjocklek? Vi på Livallco levererar snabbt kallvalsad bandplåt som både formatplåt och coils till din verksamhet. Den fina ytstrukturen och de snäva toleranserna gör dessutom att du ofta inte behöver slipa eller fräsa ytan.

Coils levereras i ringar med innerdiameter 500 mm och max. 2000 mm i ytterdiameter.

Tjocklek 1,0 – 12,0 mm
Bredd 30,0 – 750 mm
Kvalitet 42CrMo4, 16MnCr5, C45E, 51CrV4, C15E, C60E, 58CrV4, C35E, C75S