Maskinstål

Maskinstål är en grupp av stål med hög hållfasthet samtidigt som de är väl lämpad för för skärande bearbetning. Ofta används maskinstål för maskindelar så som:

  • Kolvar
  • Axlar
  • Cylindrar
  • Andra komponenter som kräver en hög nivå av mekaniska egenskaper

Maskinstål är till viss del svetsbart. Ju högre kolhalt i stålet desto svårare blir stålet att svetsa i. Kolhalten bör helst ligga under 0,25 % för att stålet ska gå att svetsa i.

Euronom Utförande Material Svensk standard ASTM, ASME AISI W.Stoff Arbetstemperatur PDF Offert

C35 / C35E

~SS 1550 / 1572 1035 1.0501 / 1.1181

C60 / C60E

, SS 1655 / 1678 1060 1.0601 / 1.1221

C45 / C45E

, , SS 1650 / 1672 1045 1.0503 / 1.1191

C15 / C15E

, SS 1350 / 1370 1015 1.0401 / 1.1141