Nitrerstål

Livallco erbjuder många typer av nitrerstål för härdning av stålkomponentens ytskikt.

Nitrerstål är specifikt material som används för att nitrera och härda stålytan. Vanliga användningsområden för nitrering är vid behandling av små kugghjul, vevaxlar och slitdelar. Vi kan leverera alla typer av nitrerstål – även specialanpassade produkter – med korta ledtider.

Hur går nitrering till?

Nitrering är en värmebehandlingsprocess som ökar kväve-halten i ytan av stålet och skapar ett sätthärdat ytskikt. Processen påminner om sätthärdning, men utförs vid lägre temperaturer.

Det finns många fördelar med nitrering:

  • Stålet som nitreras får minskade måttändringar jämfört med vid traditionell uppkolning
  • Nitrering ger inte ett lika tjockt härddjup jämfört med sätthärdning
  • Nitrering kan även öka korrosionsbeständighet för en komponent

 

Euronom Utförande Material Svensk standard ASTM, ASME AISI W.Stoff Arbetstemperatur PDF Offert

34CrAlNi7-10

~ SS 2940 1.8550

41CrAlMo7

SS 2940 1.8509

31CrMoV9

1.8519

31CrMo12

1.8515