Offshore / Shipbuilding

Stål för användning inom fartygsbyggnation har utvecklat för att passa de specifika utmaningar som fartyg och offshore-kontruktioner utsätts för. T.ex. krafter som växlar från tryck till drag, eller temperaturer som växlar mellan varmt och kallt.”Splash Zone” är ett känt begrepp där skepp och offshore-kontruktioner får utstå tuffa påkänningar. Ett offshore/shipbuilding-stål karaktäriseras av att:

  • Det är lätt att svetsa
  • Det har goda förlängningsegenskaper
  • Det har goda segehetsvärden

Skeppbyggnadssstål delas in i olika grupper. De vanligaste grupperna är A, D, E, D36, E36 och E40. Vi kan leverera plåt med tjocklek upp till 250 mm, bredd upp till 4000 mm och längd upp till 16000 mm.