Sätthärdningsstål

En del av vårt sortiment består av härdbara stål särskilt avsedda för sätthärdning. Det är en process där man termokemiskt ökar kolhalten i ytan på ett lågkolhaltigt stål. Kolhalten i sätthärdningsstålet brukar ligga runt 0,2%. Man höjer kolhalten en bit in under stålets yta genom att tillsätta kol i ugnens atmosfär, varpå kolet diffunderar in i stålet. Uppkolningsdjupet ligger normalt mellan 0,5 – 2 mm och styrs med temperatur, kolhalt i atmosfären samt hålltid i ugnen. I det kolade skiktet ligger kolhalten normalt runt 0,7 – 0,9% kol. 

Nästa steg i processen är att släcka och härda stålet för att få en betydligt kraftigare Martensitomvandling i det kolade ytskiktet. Resultatet blir en ythårdhet runt 58 – 65HRC. Sätthärdning behöver inte följas av en anlöpning. Hårdheten i grundmaterialet styrs av det sätthärdningsstål som man valt samt dimensionen på det härdade ämnet.

Euronom Utförande Material Svensk standard ASTM, ASME AISI W.Stoff Arbetstemperatur PDF Offert

18CrNiMo7-6

1.6587

18CrNi8

1.5920

20MnCr5

, 1.7147

16MnCr5

, SS 2511 1.7131