Seghärdningsstål

Flera av våra härdbara stål är särskilt avsedda för seghärdning. Oftast krävs en efterföljande anlöpning för att ge stålet det önskade förhållandet mellan hårdhet och seghet. Detta kallas för seghärdning och innebär att man härdar ett stål genom släckning i vatten eller olja vid en temperatur runt 900°C. På det följer en anlöpning som anlöper den hårda Martensiten till en mer slagtålig och finkornig Bainitisk struktur. Seghärdat stål karaktäriseras av två saker:

  • Hög hållfasthet
  • God formbarhet

Om stålet sedan behöver varmformas så behöver man seghärda stålet igen för att återfå de mekaniska egenskaperna. Seghärdat stål levereras normalt i seghärdat tillstånd, QT. Det går normalt att bearbeta skärande.