Friformsmiden

Vi kan leverera smidda detaljer i storlekar upp till 36 ton, i legerat och rostfritt stål, samt i titan, nickel- och koboltbaserade legeringar.

Man producerar både kompakta produkter och segment i längder upp till 20 m. Vi levererar smidda detaljer, bland annat block, axlar, rör, cylindrar, stång och tråd.

FMDL smider detaljer upp till 3500 kg med längder upp till 3500 mm. Exempel på detaljer man tillverkar är block, skivor, axlar och ringar. FMDL smider i framför allt kolstål, legerat stål samt rostfritt.