X15CrNiSi25-21

Euronom Utförande Material ASTM, ASME AISI W.Stoff Arbetstemp. Offert

X15CrNiSi25-21

, , , , A276, A240 314 1.4841 max. 1150°C

1.4841 är ett höglegerat, austenitiskt, rostfritt stål med egenskaper som gör det lämpligt för specialiserade applikationer, särskilt i miljöer som kräver hög motståndskraft mot oxidation i höga temperaturer. Denna legering klarar temperaturer upp till 1150°C (2102°F) vid kontinuerlig drift och upp till 1050°C (1922°F) vid intermittent drift. Utmärkt motståndskraft mot oxidation och skalning på grund av det höga innehållet av krom och kisel, även under cykliska förhållanden. Bra motstånd mot korrosion i måttligt aggressiva miljöer. Stålet är dock främst avsett för högtemperaturapplikationer.
Behåller styrka och strukturell integritet vid förhöjda temperaturer, vilket ger pålitlig prestanda under höga temperaturer.
Austenitisk struktur: Icke-magnetisk i glödgat tillstånd och har god formbarhet och svetsbarhet.

Används ofta till ugnsdelar som kräver stabilitet vid hög temperatur, komponenter i raffinaderier, panndelar och värmeväxlare som utsätts för höga temperaturer.