Severský růstový certifikát

7 Březen 2023 |

Společnost Livallco Stål AB získala od UC certifikát Nordic Growth. Tato pečeť dokládá, že jsme se v uvedeném účetním roce vyznamenali jako růstová společnost.

Existují různé definice růstové společnosti, ale společným jmenovatelem je, že tyto společnosti rychle a stabilně rostou. Roste jim obrat (a často i zisk) a jsou úspěšné.

Všem našim zákazníkům patří velké poděkování.