Společnost Coredux vyrábí pružné prvky, jako jsou kovové hadice, měchy, kompenzátory a pryžové měchy. Tyto výrobky lze nalézt v různých průmyslových odvětvích, jako jsou plynové turbíny, rafinérie, teplárny atd. Společnost Coredux vyrábí vlastní hadice z pásu a je výrobcem, který vyvíjí technologii na novou úroveň.

Tyto výrobky se používají ke snížení napětí v potrubí, snížení zatížení zařízení, snížení tlakových ztrát a fyzické plochy zařízení. To vede ke snížení nákladů na zařízení a zkrácení doby instalace a údržby.

Společnost Coredux je průkopníkem v oboru. Je připraven přijmout jakoukoli výzvu a znovu se objevit. Jejich inovativní myšlení, plné znalostí a ambicí, je poháněno intenzivní zvědavostí ohledně potřeb jejich zákazníků. Při hledání správného řešení otevřeně a aktivně sdílejí informace a v případě potřeby si udělají čas na pomoc.