Udržitelnost

Jako hráč na světovém trhu s ocelí jsme ve společnosti Livallco Stål AB našli způsob, jak přispět k udržitelnému životnímu prostředí nyní i v budoucnu.

Víme, že naši zákazníci se zajímají o udržitelnost a ochranu životního prostředí, a jako dodavatelé chceme splnit jejich očekávání a vysoké standardy. Znalosti společnosti Livallco o ocelářském průmyslu a jeho ekologických výzvách jsou velmi rozsáhlé a máme v této oblasti dlouholeté zkušenosti.

  • Naše kanceláře i sklady jsou energeticky neutrální. Na střechách máme solární panely, které vyrobí tolik energie, kolik spotřebujeme za rok.
  • Dbáme na to, abychom recyklovali vše, co v našem procesu vznikne - kovový šrot, kovy, dřevo, lepenku a papírový odpad.

Ve společnosti Livallco chceme přispívat k důležitým společenským funkcím v oblasti infrastruktury a průmyslu a neustále pracujeme na udržitelnosti v současnosti i v budoucnosti.

Udržitelnost pro nás však není jen o životním prostředí a zdraví planety, ale také o tom, jakou společností se rozhodneme být - jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky.

Jde nám o to, aby se všichni cítili dobře a užili si život v práci i mimo ni. V centru pozornosti je zákazník, s jehož potřebami neustále pracujeme a vždy chceme upřednostňovat dlouhodobou spolupráci.