Hållbarhet

Som aktör på den globala stålmarknaden har vi på Livallco Stål AB hittat vårt sätt att bidra till en hållbar miljö nu och för framtiden.

Vi vet att våra kunder är måna om hållbarhet och miljöarbete och som leverantör vill vi leva upp till deras förväntningar och högt ställda krav. Livallcos kunskap inom stålindustrin och dess miljöutmaningar är mycket stor och vi har lång erfarenhet av området.

  • Både våra kontor och lagerlokaler är energineutrala. På taken har vi solceller, och de producerar lika mycket energi som vi förbrukar på ett år.
  • Vi är noggranna med att återvinna allt som bildas i vår process – skrot, metall, trä, kartong och pappersavfall.

Vi på Livallco vill bidra till betydelsefulla samhällsfunktioner inom infrastruktur och industri och vi arbetar ständigt för att skapa hållbarhet både nu och för framtiden.

Men för oss handlar hållbarhet inte bara om miljön och planetens hälsa, utan också om vilken typ av företag vi väljer att vara – både för anställda och kunder.

För oss handlar det om att värna om att alla mår bra, och känner livsglädje både på och utanför jobbet. I centrum är kunden, och vi arbetar kontinuerligt med deras behov och vill alltid prioritera långsiktiga samarbeten.