Coredux tillverkar flexibla element såsom metallslangar, bälgar, kompensatorer och gummibälgar. Dessa produkter återfinns i en rad olika branscher, t.ex. gasturbiner, raffinaderier, värmeverk. osv. Coredux producerar sin egen slang från strip och är den tillverkare som utvecklar tekniken till nya nivåer.

Dessa produkter används för att reducera spänningar i rörsystem, minska belastningen på utrustning, reducerar tryckförluster och den fysiska ytan på anläggningen. Det resulterar i minskade kostnader för anläggningen och kortar ner installations-, och underhållstiderna.

Coredux är självklara vägvisare inom branschen. Redo att anta alla utmaningar och uppfinna sig själva på nytt. Pulserande av kunskap och ambition, deras innovativa sinnen drivs av en intensiv nyfikenhet på behoven hos sina kunder. I deras strävan mot rätt lösning delar de information öppet och proaktivt ochta sig tid att hjälpa till när det behövs.