Coredux logga

Coredux tillverkar flexibla element såsom metall-, slangar, bälgar, kompensatorer och gummibälgar. Dessa produkter återfinns i en rad olika branscher, t.ex. gasturbiner, raffinaderier, värmeverk. osv.

Dessa produkter används för att reducera spänningar i rörsystem, minska belastningen på utrustning, reducerar tryckförluster och den fysiska ytan på anläggningen. Det resulterar i minskade kostnader för anläggningen och kortar ner installations-, och underhållstiderna.