Slitstål

Livallco tillhandahåller ett flertal olika varianter av slitstål både som slitplåt och som slitstång.

Varje slitstål har sina individuella egenskaper och vid val av slitstål bör man beakta följande frågor:

  • Behöver stålet vara svetsbart?
  • Behöver stålet vara bockbart?
  • Vilken typ av slitage kommer stålet att utsättas för?
  • Rivande nötning eller utsätts det för slag och stötar etc.?
  • Produktens önskade livslängd/livscykel?

Vi på Livallco hjälper gärna till vid valet av den rätta stålkvaliteten som lämpar sig just för ert användningsområde.