Automatstål

Automatstål är ett stål som är designat för att bilda små spånor när man svarvar och fräser det. Detta ökar skärbarheten av materialet då mindre spånor förkortar kontakttiden mellan spånan och skärverktyget. Detta leder i sin tur till minskad friktion och minskad överförd värmeenergi till verktyget. Den minskade värmetillförseln leder till minskat slitage på verktyget.

Genom att tillsätta små mängder av bly och samtidigt öka svavelhalten något erhåller man den önskade spånbrytande effekten.

Euronom Utförande Material Svensk standard ASTM, ASME AISI W.Stoff Arbetstemperatur PDF Offert

20MnV6

1.5217

9SMnPb28 / 11SMnPb30

SS 1914~ 1.0718

9SMn28 / 11SMn28 / 11SMn30

SS 1912 1.0715