Automatstål

Automatstål är ett höglegerat stål med goda bearbetningsegenskaper. Stålet används vanligtvis för tillverkning av högprecisionskomponenter. Det är designat för att bilda små spånor när man svarvar och fräser det. Detta ökar skärbarheten av automatstålet eftersom mindre spånor förkortar kontakttiden mellan spånan och skärverktyget.Den korta kontakttiden ger även minskad friktion och överförd värmeenergi till verktyget. Minskad värmetillförsel gör att slitaget på de verktyg som används blir mindre.

Euronom Utförande Material Svensk standard W.Stoff PDF Offert

20MnV6

1.5217

11SMnPb30 / 9SMnPb28

SS 1914~ 1.0718

11SMn30 / 9SMn28 / 11SMn28

SS 1912 1.0715

Sammansättning och egenskaper hos automatstål

Automatstål har vanligtvis flera legeringselement som exempelvis kol, kisel eller krom. Genom att tillsätta små mängder av bly och samtidigt öka svavelhalten får man den önskade spånbrytande effekten.

Sammansättningen ger automatstålet den höga bearbetningsbarheten och den höga hållfastheten. Flera av material kan induktionshärdas med viss förbättring i draghållfasthet och sträckgräns.

Användningsområden

Egenskaperna hos automatstål gör det särskilt lämpligt inom till exempel fordonsindustri och maskintillverkning.

  • förkromning
  • cylindrar
  • hålaxlar
  • ventiler
  • rullar till transportband
  • fästelement och liknande komponenter.

Automatstål är också vanligt att använda vid tillverkning av pumpar och andra maskinella system.

Har du frågor om våra automatstål?

Vill du veta mer om våra stålprodukter? Vi har över 30 års erfarenhet av stål och svarar gärna på dina frågor. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.