Integritetspolicy

Här hittar du Livallcos integritetspolicy. Vi värnar om din integritet och du som kund ska alltid känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi lutar oss mot EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Vår policy är skapad utefter dataskyddslagstiftningen och förtydligar riktlinjerna kring vilka personuppgifter vi behandlar, ansvaret vi tar inför dessa samt vilka som har tillgång till dem.

Vad är en personuppgift?

Det är information som går att knyta till dig som person. Det gäller exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.

Varför behandlas dina personuppgifter av Livallco?

När du tar kontakt med oss eller gör en offertförfrågan förekommer det att personuppgifter lämnas till oss eller hämtas av oss. Vi gör det också för att kunna ge dig en bra upplevelse av vår hemsida. Vi kommer aldrig be dig om fler uppgifter än vi behöver.

Vad säger lagen?

För att vi ska behandla dina personuppgifter ska vi antingen ha bett dig om samtycke, eller ha stöd i lagen för det. Laglig grund gäller exempelvis när vi ska fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Då samlar vi in de personuppgifter som behövs.

Dina rättigheter

Enligt GDPR, EU:s dataskyddsförordning, har du ett antal rättigheter kring behandlandet av dina personuppgifter.

  • Du har alltid rätt att få ett fullt registerutdrag med dina personuppgifter som vi behandlar
  • Är uppgifterna felaktiga har du rätt att begära rättelse
  • Medgivande från ditt håll kan alltid dras tillbaka av dig
  • Du har rätt att begära radering av alla personuppgifter vi har om dig
  • Att invända mot behandling och att uppgifterna används i marknadsföringsändamål

Hur får vi tillgång till uppgifterna?

  • Genom att de registreras när du besöker Livallco.se
  • Genom att du lämna uppgifter till oss direkt när du kontaktar oss, söker jobb hos oss eller besöker oss på annat sätt.

Dina uppgifter är säkra hos oss

Livallco hanterar alltid dina personuppgifter på ett säkert sätt. Endast personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part, annat än när det är nödvändigt för användarupplevelsen.

Cookie-policy

Den här webbplatsen, liksom de flesta andra idag, använder cookies. När du besöker webbplatsen får du en förfrågan om du vill godkänna användandet av cookies eller inte. Du måste lämna ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla.

Vi använder sessionscookies för att kunna analysera användarmönster vid besök på vår webbplats. Det gör vi genom Google Analytics. Syftet är att förbättra webbplatsen och vår verksamhet. Enbart vi och våra samarbetspartners har tillgång till datan i analysen.

Läs mer om Googles policys här.