Kvalitetssäkrade material efter marknadens förekommande önskemål

Livallco Stål AB är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Exempel på certifierade krav:

 • ISO 9001 : 2015
 • ISO 14001 : 2015
 • AD-2000 MB
 • PED 97/23/EC
 • Ultraljudstest enligt EN 10160 S1/S2/S3, SEL Klass 1, 2, 3
 • Slagseghetstest
 • Varmdragprov

Kundcertifierade krav från flyg- och fordonsindustrin:

 • ISO TS 16949
 • NADCAP
 • OHSAS 18001:1999
 • Manufacturer acc. to AD-2000 MB
 • QA System acc. to PED97/23/EC
 • Steel forgings for ships and mobile offshore units (DNV)
 • Forgings in carbon, carbon-manganese alloy and austenitic stainless steel (Lloyd´s)
 • Seamless profiled rolled ring forgings (Bureau Veritas)
 • LGA-U-Zeichen
 • Germanischer Lloyd
 • American Bureau Shipping

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss på Livallco Stål AB & Ernströmgruppen att garantera att alla våra anställda i alla våra bolag arbetar i en säker, trygg, rättvis och transparent miljö. Vi uppmuntrar därför anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra intressenter att rapportera misstänka tjänstefel och/eller misstänkt felaktiga händelser till vår visselblåsarfunktion.

Vi har tillsammans med Whistleblowing Solutions AB implementerat en visselblåsarfunktion (Whistlelink), där anonyma visselblåsarrapporter kan lämnas.

Gå till ernstromgruppen.whistlelink.com där du hittar all relevant information om hur man rapporterar och hur ärendet kommer att hanteras. Det är upp till dig hur mycket information du vill lämna och du garanteras anonymitet under hela processen. Ni kan också nå länken via Ernströmgruppens hemsida.

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Whistleblowing Solutions, som agerar extern mottagare för Ernströmgruppens visselblåsarfunktion.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet, vilket kommer att ske senast 90 dagar efter mottagandet.

Whistleblowing Solutions genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om det är av sådan karaktär att det kan hanteras i visselblåsarfunktionen.

Det är också vår skyldighet som företag, att tydliggöra att du på ett eller ett annat sätt kan förekomma i en rapport. Antingen som utpekat föremål för rapporten, vittne eller utsatt. Som tidigare nämnt, alla rapporter behandlas konfidentiellt och visselblåsaren är helt anonym genom hela processen.