Agenturer

Forgital Italy är en av världens mest moderna och specialiserade verk för att tillverka varmvalsade ringar. Man kan smida i stål-, nickel-, aluminium-, titan- och kopparlegeringar. Forgital har en anläggning anpassad för tillverkning av stora serier där kraven på material och ytegenskaper är stränga.

Dembiermont ingår idag i Forgital Group och är en av världens ledande specialister när det gäller stora varmvalsade ringar. Dembiermonts specialitet är aluminiumringar men man tillverkar även i olegerat-, rostfritt stål samt titan-, koppar- och superlegeringar.

FMDL tillhör Forgital Group. De tillverkar smidda ringar samt friformssmiden i framförallt olegerat-, legerat- samt rostfritt stål. FMDL har stor flexibilitet och bra möjligheter att maskinbearbeta enligt önskemål.

Cirex har en av världens största anläggningar för precisionsgjutning.

Man precisionsgjuter stålkomponenter åt bland annat fordons-, flyg- och processindustrin. Som exempel på komponenter kan nämnas motor och växellådskomponenter, impellrar och pumphus.

Siderval är marknadsledande inom specialdesignade varmextruderade stålprofiler.

Sedan starten 1972 har de utvecklat och investerat i teknologi för att kunna varmextrudera en rad olika legeringar. Siderval extruderar olegerat-,låglegerat- och rostfritt stål samt titan och superlegeringar.

BOA Group tillverkar flexibla element såsom metall-, slangar, bälgar, kompensatorer och gummibälgar.

Dessa produkter återfinns i en rad olika branscher, t.ex. gasturbiner, raffinaderier, värmeverk. osv.