Svetsprover

Material för kvalificering av svetsprocedurer enligt EN ISO 15614-1.

Livallco har lång erfarenhet av att leverera material för kvalificering av svetsare och svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 9606-1:2013 och SS-EN-ISO 15607. Livallco lagerför rör, plåt och stång för kvalificering svetsprocedurer enligt EN ISO 15614-1. Se tabell med materialgrupperingar enligt ISO/TR 15608:2013. Livallco lagerför material i Sverige och kan normalt leverera inom ett par dagar. Allt material vi levererar har ett tillhörande materialcertifikat enligt EN 10204-3.1(2004). Materialet är hårdstämplat med charge-nummer för att ge full spårbarhet.

Följande material finns lagerförda:

  • S355J2+N
  • St 35.8
  • P355GH
  • 16Mo3
  • 13CrMo4-5
  • 10CrMo9-10
  • 1.4301
  • 1.4404

Är ni ute efter något annat material så hjälper vi gärna till att ta fram offert för detta material.

Svetsprocedurer

Standarder som ISO 3834, ISO 9001 och EN 1090-2 anger att kvalitetsarbetet ska identifiera och planera de produktionsprocesser som direkt påverkar kvaliteten. Processerna ska utföras under styrda förhållanden. Särskilt gäller det för processer som inte kan verifieras vid efterföljande kontroll och där brister uppenbaras först efter det att produkten tagits i bruk. Svetsning är en sådan process där särskilda svetsprocedurer kan behövas.

Kvalificering av svetsprocedurer

Svetsprocedurer kan, beroende på produktens tillämpning och svetsförbandets geometri, kvalificeras på olika sätt, t. ex. enligt följande standarder:

  • SS-EN ISO 15614 Svetsprocedurkvalificering
  • SS-EN ISO 15613 Utfallssvetsprovning

Det är mycket viktigt att innan produktionen inleds, bestämma vilken metod ett svetsdatablad (WPS) ska kvalificeras enligt, då krav på kvalificering finns. Användningen av en särskild metod för att godkänna en svetsprocedur är ofta ett krav i konstruktionsreglerna eller krav från kund, myndighet eller tillverkaren själv.

Ackrediterad kvalificering av svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 15614-1/SS-EN ISO 15613

En svetsprocedurkontroll börjar alltid med upprättandet av ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) enligt ISO 15609.Ett standardiserat provstycke (15614-1) eller ett produktionsliknande svetsförband (15613) svetsas upp under övervakning av Inspecta enligt det preliminära svetsdatabladet. Inspecta genomför sedan förstörande och oförstörande provning av provstycket. Resultaten från provningen tillsammans med uppgifter från övervakningen rapporteras i form av en WPQR (protokoll för att kvalificera en svetsprocedur). WPQR anger giltighetsområden inom vilka kvalificerade svetsdatablad (WPS) kan upprättas.