Nordic Growth Certifikat

7 mars 2023 |

Livallco Stål AB har erhållit ett Nordic Growth Certifikat från UC. Sigillen visar att vi har utmärkt oss som ett tillväxtföretag för det angivna bokslutet.

Det finns olika definitioner av vad ett tillväxtföretag är men gemensamt är att dessa företag växer snabbt och stabilt. De växer i omsättning (och ofta även i vinst) och är framgångsrika.

Vi vill ge ett stort tack till alla våra kunder.