Bygget fortskrider

16 november 2015 |

Snart är alla väggar uppe och det går att se hur det kommer att se ut.