27MnCrB5-2

Ett borlegerat värmebehandlingsbart stål, lämpligt för komponenter som kräver hög slitstyrka. Använd ofta till skopor, plogskär, kedjehjul, maskintekniska komponenter och axlar.