P235GH TC1

Euronom Utförande Material Svensk standard ASTM, ASME W.Stoff Arbetstemp. PDF Offert

P235GH TC1

SS 1330 A/SA 106 gr. B~ 1.0345 max. ca. 450°C

Stål P235GH TC1 är ett olegerat tryckkärlsstål som vanligtvis används för tryckkärlapplikationer inom olje-, gas- och petrokemisk industri. Det är designat för att tåla höga temperaturer och tryck, vilket gör det lämpligt för olika industriella processer som involverar vätskor och gaser. P235GH är materialbeteckningen enligt EN (European Norm)-systemet. ”P” står för ”Pressure” och siffran ”235” anger den lägsta sträckgränsen i megapascal (MPa), detta beror dock på dimension eller tjocklek och kan variera. TC1 står för ”Testkategori 1” vilket betyder att materialet har genomgått specifika oförstörande tester under tillverkningen för att säkerställa dess lämplighet för tryckkärlapplikationer. TC1-material utsätts för olika tester såsom ultraljudstestning, röntgenundersökning och visuell inspektion för att säkerställa dess kvalitet.Kombinationen av styrka, svetsbarhet och termisk stabilitet gör P235GH TC1 till ett vanligt förekommande material för olika tryckkärls komponenter.