P235GH TC2

Euronom Utförande Material Svensk standard ASTM, ASME W.Stoff Arbetstemp. PDF Offert

P235GH TC2

SS 1330 A/SA 106 gr. B ~ 1.0345 max. ca. 450°C

P235GH TC2 är ett olegerat tryckkärlsstål som vanligtvis används för tryckkärlapplikationer inom olje-, gas- och petrokemisk industri. Det är designat för att tåla höga temperaturer och tryck, vilket gör det lämpligt för olika industriella processer som involverar vätskor och gaser. P235GH är materialbeteckningen enligt EN (European Norm)-systemet. ”P” står för ”Pressure” och siffran ”235” anger den lägsta sträckgränsen i megapascal (MPa), detta beror dock på dimension eller tjocklek och kan variera. TC2 står för ”Testkategori 2” vilket betyder att materialet har genomgått specifika oförstörande tester under tillverkningen för att säkerställa dess lämplighet för tryckkärlapplikationer. TC2-material utsätts för olika tester såsom ultraljudstestning, röntgenundersökning och visuell inspektion för att säkerställa dess kvalitet. Vid TC2 har det gjorts ett extra längsgående ultraljudstest. 16Mo3-rör har alltid detta test så det kan oftast ersätta P235GH TC2Kombinationen av styrka, svetsbarhet och termisk stabilitet gör P235GH TC2 till ett vanligt förekommande material för olika tryckkärls komponenter.