P235GH

Euronom Utförande Material Svensk standard ASTM, ASME W.Stoff Arbetstemp. PDF Offert

P235GH

, SS 1430 SA/A 106 Gr. B 1.0405 max. ca. 450°C

P235GH är ett olegerat tryckkärlssstål med hög temperatur – och högtrycksbeständighet, vilket gör det lämpligt för användning i olika industriella applikationer.”P” i P235GH står för ”Pressure”, vilket indikerar att det är speciellt utformat för användning i tryckkärlapplikationer. ”235” representerar stålets lägsta sträckgräns i megapascal (MPa),  detta beror dock på dimension eller tjocklek och kan variera. ”GH” indikerar att stålet är lämpligt för förhöjd temperatur, där ”G” hänvisar till förhöjda temperaturegenskaper, och ”H” indikerar krypmotstånd vid hög temperatur. Rör levereras ofta med tillägget TC1 eller TC2. Vid TC2 har en extra längsgående ultraljudsprovning utförts. P235GH stål har god svetsbarhet och är lätt att bearbeta. Användningsområden är vanligtvis vid tillverkning av pannor, tryckkärl samt rör för transport av heta vätskor och gaser. Stålet används ofta i kraftverk, petrokemiska anläggningar och olje- och gasindustrin, där miljöer med hög temperatur och högt tryck är vanliga.