X2CrNiMoN25-7-4

Euronom Utförande Material Svensk standard W.Stoff PDF Offert

X2CrNiMoN25-7-4

, SS 2328 Super Duplex 1.4410

1.4410, även känt som UNS S32750 eller SAF 2507, är ett superduplex rostfritt stål.

1.4410 är ett superduplex rostfritt stål, vilket innebär att det innehåller höga halter av både krom (Cr) och molybden (Mo), tillsammans med betydande mängder nickel (Ni).

En av de viktigaste egenskaperna hos stål 1.4410 är dess enastående korrosionsbeständighet. Stålet ger utmärkt motståndskraft mot olika former av korrosion, inklusive gropkorrosion, spaltkorrosion och spänningskorrosion. Detta gör det lämpligt för användning i aggressiva miljöer som marin miljö, offshore olje- och gasproduktion och kemisk processindustri.

Stål 1.4410 uppvisar hög drag- och sträckgräns, även vid förhöjda temperaturer. Högre värmeledningsförmåga än austenitiska stål och lämplig i arbetstemperaturer upp till 300°C. Denna höga hållfasthet gör att det kan motstå mekaniska belastningar och påfrestningar som uppstår i krävande applikationer.

”Duplex” i superduplex rostfritt stål hänvisar till dess tvåfasiga mikrostruktur, bestående av ungefär lika proportioner av austenit och ferrit. Denna duplexstruktur bidrar till materialets kombination av hög hållfasthet och utmärkt korrosionsbeständighet.

Beständighet mot kloridspänningskorrosionssprickning (SCC): 1.4410 erbjuder exceptionell motståndskraft mot kloridspänningskorrosionssprickor, vilket är en vanlig form av korrosionsbrott i rostfria stål som utsätts för kloridhaltiga miljöer. Denna egenskap är särskilt fördelaktig i applikationer där beständighet mot SCC är kritisk, såsom i havsvattenapplikationer.

På grund av sin överlägsna korrosionsbeständighet och höga hållfasthet används stål 1.4410 i ett brett spektrum av applikationer inom olika industrier. Vanliga applikationer inkluderar olje- och gasplattformar till havs, anläggningar för avsaltning av havsvatten, utrustning för kemisk bearbetning, komponenter för massa- och pappersindustrin och strukturella komponenter i marina miljöer.

Dimension Plåt0,5 - 100 mm
Dimension RundstångØ 12 - 550 mm
Platt / 4-kantJa
RörJa
Brottgräns750 - 1000 N/mm²