C45 / C45E

Euronom Utförande Material Svensk standard AISI W.Stoff PDF Offert

C45 / C45E

, , , SS 1650 / 1672 1045 1.0503 / 1.1191

C45/C45E är ett brett använt kolstål känt för sina utmärkta mekaniska egenskaper. C45/C45E innehåller vanligtvis cirka 0,42 till 0,50 viktprocent kol. Även om kol är det primära legeringselementet i C45/C45E, kan det innehålla små mängder av andra element som mangan, kisel och spårmängder av andra legeringselement för att uppnå specifika egenskaper. Stålet uppvisar goda hållfasthetsegenskaper där draghållfastheten vanligtvis ligger i intervallet 580 till 700 megapascal (MPa), beroende på faktorer som värmebehandling, legeringselement och dimension. Beroende på önskade egenskaper kan C45/C45E genomgå värmebehandlingsprocesser såsom seghärdning, flam- eller induktionshärdning för att öka hårdheten och styrkan. Glödgning kan också användas för att förbättra bearbetbarheten.C45/C45E är känt för sin goda bearbetbarhet. Det kan lätt bearbetas, svarva, fräsa och borras, vilket gör det lämplig för olika bearbetnings- och tillverkningsprocesser. På grund av den höga kolhalten räknas inte C45/C45E som svetsbart då det lätt uppstår sprickor och sprödhet i de värmepåverkade zonerna. Vid eventuell svetsning bör man därför ta hjälp av förvärmning och värmebehandling efter svetsning. Svetsprocesser bör noggrant kontrolleras när man arbetar i detta material. C45/C45E används ofta för tillverkning av axlar, kugghjul och andra mekaniska komponenter som kräver en kombination av styrka, seghet och slitstyrka. Stålet är även lämpligt för att tillverka olika typer av fästelement, inklusive bultar, muttrar och dubbar.

Dimension Plåt / Band0,3 - 255 mm
Dimension RundstångØ 6 - 800 mm
Platt / 4-kantJa
6-kantJa
SmideJa
Sträckgränsmin. 305 N/mm²
Brottgränsmin. 580 N/mm²